Profil

> Genel Görünüm
> Duygusal-Sosyal Yetenekler
> Sağlıklı ve Katı Yapıları
> Zihinsel Yetenekleri
> Yetenek Uygulama Stratejileri
> Kişilik Analizi
> Tutumlar
> Uzaklaşma ve Yakınlaşma
> Çocukluk Yaşantısı
> Kişilik Detayları
> Bilişsel Yanlışlar
> Gelişim Yönü
> Özel Öneriler
> Ünlüler
> Ruhsal Yetenekler
> Hayat Amacı
> Pozitif-Negatif Yönler
> Sağlık ve İlişikiler
> İş ve Mali Durum
> Ruhsal Detaylar
> Değerler Analizi
> Yetenek Bileşenleri
> Meslekler Analizi
> Sonuç
 
Bu modül şu anda kapalı. Yetenek Geliştirme Modülü hizmetinden faydalanmak için lütfen iletişime geçiniz.
Bu modül şu anda kapalı. Uygulama Modülü hizmetinden faydalanmak için lütfen iletişime geçiniz.

Duygusal ve Sosyal Yetenekler

Meltem Karataş, popüler ve hassas olup bireyler arası iletişimde oldukça yeteneklidir. Dış dünyaya odaklanıp başkalarının ne düşünüp ne hissettiğine büyük önem verir. Genellikle yalnız kalmayı sevmez. Her şeye insancıl açıdan bakar ve kişiselleştirilmemiş analizlerden hoşlanmaz. Bireysel sorunları çözmekte ve tartışmaları yönlendirmekte çok etkilidir. Başkalarına hizmet etmekten hoşlanır ve onların gereksinim ve arzularını ön planda tutar. Meltem Karataş, sorumlu ve tepkiseldir. Onun için, diğer insanların düşünce ve istekleri önemlidir. Duyguları incitmemeye özen gösterir. Grup tartışmalarını kolaylıkla idare eder ve öneri getirir. Sosyal, popüler, okul veya çalışma işlerinde oldukça aktiftir. İyi bir iş çıkarmak için çalışmalarında zamana ihtiyaç duyar. Dış yaşamda duygular, iç yaşamda ise sezgilere dayalı olarak yaşar.

 • İnsanlarla çalışmayı ve iletişim kurmayı sever.  Ekip çalışmasına yatkındır.
 • İnsan ilişkileri iyidir ve etrafında insan olmasını ister. Etkilemekten ve dikkat çekmekten hoşlanır, bunu kolayca başarır. Bu, Meltem Karataş’ın en doğal sergilediği yeteneklerindendir.
 • Boş zamanlarını insanlarla geçirmekten hoşlanır, çünkü başka insanlarla iletişim halinde olduğunda enerji toplar. Uzun süre tek başına olduğunda kendisini yalnız hissedebilir.
 • Yeni bir ortama girdiğinde rahatlıkla insanlarla kaynaşabilir.
 • Konuşkan ve dost canlısıdır.
 • Hızlı hareket eder, sonuç odaklıdır.
 • Çalıştığı kurumlarda sonuç odaklı, pratik çalışır ve ekip çalışmasında başarılı olur.
 • Sesli düşünür.
 • Denge kurmak için bir miktar içe dönüklük özelliklerini geliştirmesi gerekir. 
 • Değişiklik ve hareketi sever.
 • Hızlı ve pratiktir.
 • Genellikle uzun ve yavaş işlerde sabırsızdır. Bu sebeple hedeflerine her daim vaktinden önce ulaşır.
 • İşin sonucuyla, yaptırılmasıyla ve diğer insanların bu işi nasıl yaptığıyla ilgilenir, o da bu kişiyi kurumlardaki denetim, yönetim, ar-ge, ve bireysel kontrol alanında başarıya taşır.
 • Genellikle hızlı ve bazen de düşünmeden hareket edebilir. Düşünsel yetenekler geliştirilmelidir.
 • İletişim sırasında serbest ve rahat davranır.
 • Hayal gücü ve düşünsel yetenekleri gelişmiştir. Geleceğe dair güçlü vizyonlar oluşturur ve sonuç odaklı düşünme yeteneği sayesinde bunları gerçekleştirir.
 • Yeni düşünceleri, kavramları sadece yeni oldukları için sever.  Tek bir alanda uzmanlaşmayı seçtiğinde dengeyi sağlayacak ve başarılı olacaktır.
 • Yeni sorunları çözmeyi sever.
 • Yeni becerileri kullanmayı ve öğrenmeyi sever.
 • Geleceğin önemli olduğuna, karar vermek için olasılıkları değerlendirmek gerektiğine inanır.
 • Geleceğe yöneliktir.
 • Ayrıntılardan ziyade bütüne dikkat etme eğiliminde olabilir. Ancak Meltem Karataş’ta bu durum dengelenmiş durumdadır. Hem detaylı hem de bütüne odaklanabilme becerilerini geliştirmiştir. Bu da iş yaşamında başarılı, kapsamlı ve uzmanlaşmada kolayca yukarı yönlü bir ivme sağlayacağını gösterir.
 • Hızla sonuca varır.
 • Meltem Karataş’ta sezgileriyle hareket edebilme yeteneği gelişmiştir. Böylece dengeli ruh bütünlüğü yakalamıştır.
 • Sürekli aynı şeyleri yapmaktan hoşlanmaz. Yeni fikir ve eylemlere açıktır.
 • Arada gevşek dönemlerle birlikte heyecan ve enerji patlamalarıyla çalışır.
 • Karmaşık durumlara karşı sabırlıdır. İş ve özel yaşamında kriz yönetiminde başarılıdır.
 • İyi ya da kötü olsun ilhamını izler.
 • Başka insanların duygularını önemser. Bu da onu insan ve müşteri ilişkilerinde güçlü ve başarılı kılar.
 • Kararlarını duygularına göre alır. Bu da onun adaletli ve insancıl bir şekilde karar vermesine yardımcı olur.
 • İletişimde olduğu insanları mutlu görmek ister, takdir eder. 
 • Takdir edilmeyle motive olur.
 • İş hayatında ve iletişimde uyum kurmaya çalışır ve başarır.
 • Başka insanların ve duygularının oldukça farkındadır.
 • Önemsiz şeyler konusunda bile insanları mutlu etmekten hoşlanır.
 • Uyumu sever. İş yaşamındaki uyumsuz durumlar motivasyonunu düşürebilir ancak burada özgüven ve kararlılık yönlerini aktive edip denge sağlamayı başarabilir.
 • Karar alırken genellikle kendisinin veya diğer insanların isteklerini de değerlendirir.
 • İnsanlara göre davranır ve değerlere daha kolay karşılık verir. Bu da onun ortama ve değişime olan yatkınlığını gösterir.
 • Çok iyi çalışır, işini planlar, takip eder. İş ahlakı vardır. Başarı yolunda kısa sürede büyük işler kaydeder.
 • Karar verir ama herşey netleştikten sonra uygular.
 • Projeleri bitirmekle tatmin olur. Problemlere sonuç odaklı yaklaşır.
 • İş hayatında sıkı ve güvenilirdir. İşi tamamlayana kadar nadiren dinlenir.
 • Genellikle aciliyet duygusu içinde hareket eder.
 • Denge için daha esnek hareket etme becerisini geliştirmelidir.
 • İşini planlayabildiği ve planı takip edebildiği zaman en iyi çalışır.
 • İşlerin çözümlenerek tamamlanmasını sever. Problemin içinde kalmaktan hoşlanmadığından kısa sürece çözüme ulaşır.
 • Önemli ve acil işlere öncelik verir.
 • İşe başlamak için sadece temel bilgilerin verilmesi yeterlidir. Pratik uygulama becerisi gelişmiştir.
 • Analiz yeteneği güçlü olduğu için bir konu, durum veya insan hakkında bir yargıya vardıktan sonra tatmin olur.
 • Karşısına çıkan durumu hemen kaçılması gereken bir hapishane gibi görür. Bu da kolayca problemin dışına çıkmasını sağlar.
 • Olasılık arayışı içerisinde tamamen dış nesnelere yönelir. Bu olasılıkları bulduğu zaman her şeyi feda etmeye hazırdır.
 • Kendini ifade etmeyi kolay ve doğal bulur.
 • Hızlı kavrama özelliği vardır.
 • İş yaşamında çalıştığı bireyleri, müşterileri sonuca adapte eder ve iyi hissetmesini sağlayabilir.
 • Analitik düşünme becerisinden kaynaklı somut, gözle görülür sonuçlar almaktan hoşlandığından, ruhsal tatmini için sonucu gözleriyle ölçülebilir bir alanda çalışması kendisi için uygun olacaktır.
 • Bireyin dışında, genellikle sorgulanmadan kabul edilen toplumun ortak ideallerine değer verir ve bunların sağlamlığına inanır; bu da kurumlarda ve müşteri ilişkilerinde ortak dil geliştirmede başarılı kılar.
 • İnsanlarla kolay ve uyumlu duygusal ilişkiler kurulmasını ve sürdürülmesini hedefler.
 • Kendini kolay ifade eder ve bu sayede benzer duygular yaratıp, sempati ve anlayış oluşturarak başkalarıyla paylaşım sağlar.
 • Sorumluluk sahibi ve tepkisel bir kişidir. Diğer insanların düşünce ve isteklerine önem verir. İnsanların duygularını incitmemeye özen gösterir.
 • Grup tartışmalarını kolaylıkla idare edebilir, öneri ve çözüm getirir.
 • Dış yaşamda duygular, iç yaşamda ise sezgilere dayalı olarak yaşar. Bu da onu dış yaşamda empatik, iç yaşamda ise dengeli bir kişi yapar.
 • Sadık
 • İfade etmeyi bilir
 • Sorumlu
 • Hevesli
 • Heyecanlı
 • İdealist
 • Cana yakın
 • İyi konuşmacı
 • Enerjik
 • Diplomatik
 • İlgili
 • Destekleyici
Olasılıklar ve seçenekler yönünde heyecanlı ısrarcılık. Başkalarını takdir ederek ve destekleyerek dünyada uyum yaratma.
Saplantı derecesinde ve sorumsuzca yeni fikirler, insanlar ve olasılıklar peşinde koşma. Birden fazla alan ve konuyla ilgilenme. Kötülüğün olmaması, herkesin iyi ve mutlu olması yönünde rahatsız edici ısrarcılık.