Maestro Liderlik Sistemi

İş geliştirmenin yeni teknolojisi

işletmeleri orkestra şefi gibi yönetmek

Şirketlerin kurumsallaşma, iş geliştirme, yeni ürün ve hizmet çıkarma veya geliştirme, inovasyon, iş modelinin geliştirilmesi, rekabet gücünün artırılması ve müşteri deneyimi süreçlerinde, Orkestra Şefliği yaklaşımıyla kullanılan bir sistemdir.

b1

Şirketlerin iş yönetimi süreçlerindeki verimliliğin, kalitenin, başarının, heyecanın ve motivasyonun artırılmasına yönelik dünya çapındaki başarılı şirketlerce uygulanan etkili, pratik ve keyifli araçlarla hazırlanmış olan 7 aşamalı bir liderlik sistemidir.

Eğer...

 • Şirket, pazardaki fırsatları yakalamakta gecikiyor veya hiç yakalayamıyorsa,
 • Şirket pazar payı kaybediyorsa,
 • Şirketin fonksiyonlarının ve süreçlerinin işleyişi aksıyorsa,
 • Şirket pazardan gelen maliyet ve fiyat baskısına esnek bir şekilde cevap veremiyorsa ve maliyetleri ve fiyatları rekabetten yüksek kalıyorsa,
d1
d2
 • Şirket, tedarikçilerle ilişkilerini şirketin yararına geliştiremiyorsa,
 • Şirkette paylaşılan kaynaklar hedeflenen tasarrufu sağlamıyorsa (mesela merkezi satın alma fonksiyonu veya pazarlama),
 • Şirket karar alamıyor veya zor karar alıyorsa,
 • Müşteri, bayi, çalışan şikâyetleri artıyorsa,
 • Şirket çalışanları motivasyonları kaybetmiş ve kurum aidiyetleri zedelenmişse...

ve ayrıca...

Şirketler rakiplerini analiz ederek rekabette öne geçiyor
 • Şirket zamanını daha verimli kullanmak, zaman kaybı nedeniyle verimlilik kaybını engellemek istiyor ve yanlış adımlar nedeniyle zaman kaybı yaşamak istemiyorlarsa,
 • Şirket mevcut verimliliği artırmak, çalışanların fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlıklarını ve memnuniyetlerini sağlamak, yetenekleri doğru şekilde değerlendirerek doğru zamanda doğru enerjiyi kullanabilmek ve tükenmişlik sendromunu engellemek istiyorsa,
 • Şirket, rakiplerin baskısının önüne geçmek, kazancı artırmak, daha sağlıklı bir büyüme sağlamak ve sektörde öncü olmak istiyorsa,
 • Şirket mali denge sağlamak, kârlılığı artırmak, istihdam sağlamak ve çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini istiyorsa,
 • Şirket marka bağlılığı yaratmak, daha çok insana faydalı olmak, çevreyi genişletmek, daha büyük anlaşmalar yapmak, daha büyük firmalarla çalışmak, insanlarda imaj yaratmak ve marka güvenilirliğini artırmak istiyorsa,
 • Şirket kaliteyi korumak, verimliliği sürdürebilmek, insanların markaya olan güvenlerini korumak istiyorsa,
 • Şirket kurum içinde sinerji yaratmak, çalışanlar arası iletişimi artırmak, çalışan memnuniyeti sağlamak, inovasyon yapabilmek, keyifli bir çalışma ortamı sunabilmek ve çalışanlarını uyumunu artırmak, karmaşayı sonlandırmak, kavgaları ve küslükleri bitirmek, kuruma bağlılığı artırmak ve kurum içi saygı ve sevgiyi oluşturmak istiyorsa,
 • Şirket müşterilerine daha kaliteli, kullanışlı, kullanılabilir ve faydalı ürünler üretmek, marka itibarı sağlamak ve güvenilirliği artırmak istiyorsa…
İşletmelerde verimliliğin ve kalitenin artırılması

...bir orkestra kurmanın tam zamanıdır.

kurumsal orkestra kurmak

Sistemin Özellikleri

7 Aşamalı Sistem

 1. Şirketin kurumsallaşması ve konumlandırılması,
 2. İş modelinin oluşturulması ve geliştirilmesi
 3. Rekabet gücünün artırılması
 4. Yeni ürün ve hizmetlerin çıkarılması veya geliştirilmesi
 5. İnovasyon sürecinin yönetilmesi
 6. Müşteri deneyimi çalışmaları
 7. Kurumsal Orkestranın kurulması ve kolektif çalışma ortamının oluşturulması

Kolektif Çalışma Süreci

 • Başarıları kanıtlanmış güçlü metodolojiler kullanılır.
 • Görsel araçlar ve şablonlar ile sürdürülür.
 • Kurulan orkestra ile haftada bir gün toplantı yapılır.
 • Kurumsal orkestra çalışmaları hücresel sistem ve etap sistemi ile yürütülür.
 • Departmanlar arası iletişim artar ve ortak çalışma alanı yaratılır.

Çözümler

Belirsizliğin ortadan kaldırılması
Mali dengeyi sağlama
Disiplin sağlama
Zamanı etkili değerlendirme
Yeni programa adaptasyon
Yeni hedefler koymak
Yolunu kaybetmişlik hissini ortadan kaldırma
Program eksikliğini giderme
Karar alıcıları (ortakları, sermayederleri) ikna etme
Metodoloji desteği
Hızlı sonuç alma
Yatay öğrenme eğrisi (anlaması zor yönetim bilgileri, teknik jargonlar vb.)
Ölçülebilen sonuçlar
Nereden başlayacağını bilememe sorununu çözme
Korku ve endişeleri giderme
Soyut kavramlardan özgürleşme
Yeni ürün ve hizmetler çıkarabilme
Özgüven ve motivasyon sağlama
Rakipleri rahatsız etmemek
İtibar kaybı riskini engelleme
Büyümeyi kontrol etmek
Rehavete izin vermeme
Kurum içi çatışmayı önleme
Değişime direnci engelleme
Pazardaki fırsatları yakalama
Şikayetleri karşılama
Gerçek amaç doğrultusunda hareket edebilme
Beklemenin çözüm olacağı düşüncesini engelleme
Statükoyu yıkma
Karar almayı hızlandırma
Müşterinin karşılık vereceği değerler üretme
Finansal - Sosyal - Teknik riskleri azaltma
Başarısızlık riskini düşürme
“Ya işe yaramazsa?” korkusunu engelleme
Uygulamaya geçememe sorununu ortadan kaldırma
İşlerin nasıl yürüdüğü hakkında kafa karışıklığını engelleme
Süreçten çabuk kopmayı engelleme
Aşırı iş yükünü ortadan kaldırma
Problemlerin tespitini kolaylaştıma

Kazanımlar

Zaman - Para - Emek tasarrufu
Kaynakları doğru kullanma
Keyifli çalışma ortamı ve araçlar
Net ve uygulanabilir yol haritası
Basitlik ve öğrenim kolaylığı
İş geliştirme araçları
Başarısızlık riskini düşürme
Görsel yöntem ve metodolojiler
Yeni ürün ve hizmetler çıkarma ve mevcut ürün ve hizmetleri geliştirme
Sürdürülebilirlik
Yeni hedefler koyabilme
Pazar ve sektördeki mevcut veya olası fırsatları yakalama
İçsel motivasyon
Çalışan veya müşteri şikayetlerini karşılama
Somut, açık ve anlaşılır yöntemler
Performansı artırma ve disiplin yaratma
Kolay adaptasyon
Yönetimi ve arar almayı kolaylaştırma
Mevcut işleri aksatmama
İhtiyaç ve beklentileri doğrudan anlama
Rekabetten sıyrılma
Fikirleri şekillendirme
Sinerji yaratma
Bireysel ve toplu çalışma ortamı yaratma
Kanıtlanmış ve etkili iş araçları
Kâra geçme - Gelirleri artırma
Planlı program
Etkili Değerler Sistemi
Özgüvenin artırılması
Sağlıklı kurum içi iletişim
Aynı amaç doğrultusunda çalışmak
Enformasyon (İşlenmiş Bilgi)
Müşteriler için önemli olanı anlamaya yardımcı
Kurumsallaşma
Ortak dil kullanımı
Sektörde öncü olabilme fırsatı
Müşterileri ve çalışanları yakından tanıyabilme
Müşterilere hitap edecek ürün ve hizmetler tasarlama
Çalışan memnuniyeti ve kurum bağlığı yaratma