Özgün Yetenek Sistemi

Yeteneğin seni çağırıyor.

Mucizeler Merkezi® olarak her insanın içinde keşfedilmeyi bekleyen bir “dâhi” olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple uzun yıllardır bilimsel ve akademik araştırmalarımızı, sizlerin daha doyumlu, kendi yeteneklerinizle uyumlu bir yaşam sürmesi için sürdürüyoruz.

a9

%84’ün yanlış meslek seçtiği, iş ve yaşam memnuniyetinin düşük olduğu ülkemizde, bu alanda kanayan yaraya merhem olmak, mutlu ve potansiyelini kullanan, kendini tanıyan bireyler ortaya çıkarmak daima ilk önceliğimiz oldu. 

Yanlış tercih 1 yıl, yanlış üniversite 4 yıl, yanlış meslek seçimi bir ömür mutsuz eder.

Çalışmalarımız sonucunda geliştirmiş olduğumuz Türkiye’de bir ilk olan Özgün Yetenek Sistemi® ile kurulduğumuz günden bu yana yüzlerce danışanımızın geleceğini, eğitimini ve mesleğini, beklentiler ve zorunluluklar üzerine değil, kendine özgü yeteneklerini belirleyerek, gerçek    potansiyellerinin üzerine inşa etmelerini sağlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz.

Çok boyutlu yetenek keşfinin, yalnızca testlerle ölçülemeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple Özgün Yetenek Sistemi®’nin bilimsel ve etik değerlere bağlı, yaratıcı ve interaktif olmasını önemsiyoruz.

a11

Meslek seçimini şansa değil, yeteneklerine bırak

Danışanlarımıza bireysel keşif sürecinde, özel yetenek ve değerler uygulamaları, bireysel potansiyeli ortaya çıkaran güvenilir ölçme araçları ve ayrıntılı yetenek analizi ile yaratıcı, keyifli ve farkındalık dolu bir deneyim sağlıyoruz.

a19

Sistemin Uygulanması

Yetenek sadece resim, müzik spor gibi belirli dallarda alanlarda başarıyı temsil etmez.

a12

“Özgün Yetenek Sistemi”, çocukların ve gençlerin, kurumlarda iş hayatına atılmış kişilerin, geleceğini ve eğitimini beklentiler ve zorunluluklar üzerine değil, özgün yeteneklerini belirleyerek, gerçek potansiyellerinin üzerine inşa etmesini sağlar.

Türkiye’de ilk olan “Özgün Yetenek Sistemi” ülkemizde bu alanda kanayan yaraya merhem olabilmek ve sağlıklı, mutlu ve potansiyelini kullanan bireyler ortaya çıkarmak üzerine tam 16 yıl süren akademik araştırmaların sonucunda geliştirilmiş, bilimsel tabanlı bir sistemdir.

Bu sistem; özel yetenek uygulamaları, bireyin potansiyelini ortaya çıkaran envanterler ve ayrıntılı yetenek analizi ile gerçekleştirilir. Özgün Yetenek Sistemi Uzmanı ile birlikte yapılan en son görüşmede raporun ortalama 50 sayfalık ayrıntılı analizi raporlanarak bireye teslim edilir.

Bu sistemin uygulanmasının sonucunda kişinin var olan ve hiç bilinmeyen yetenekleri de su yüzüne çıkar. Özellikle çocuklarda yetenekler belirlendikten sonra en önemli aşama eğitimin yetenekler üzerine inşa edilmesidir. Bu nedenle “Özgün Yetenek Sistemi” ne kadar erken yaşta uygulanırsa  o kadar etkili sonuçlar alınacaktır. 

4 kopya

Özgün Yetenek Sistemi 3 Basamakta gerçekleşir.

1. Bireyin Çok Boyutlu Keşfi

Her  birey 9 boyutta incelenir  ve detaylı bir raporlama hazırlanır.

Duygusal Yetenekler,

Sosyal Yetenekler,

Zihinsel Yetenekler,

Ruhsal Yetenekler,

Değerler Analizi,

Kişilik Analizi,

Meslekler Analizi,

Yetenek Bileşenleri,

Genel Sonuç

2. Raporlama Süreci

Bireysel seanslar sonucu tek tek elde edilen bilgiler Özgün Yetenek Sistemi®’nde 9 boyutta incelenerek ortalama 50 sayfadan oluşan bilimsel bir raporlama yapılır.

3. Değerlendirme

Yetenek uzmanımız bireye, henüz ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisiyse ailesiyle birlikte gerekli bilgilendirmeleri yapar ve değerlendirmeler sonucunda kişiye özel yol haritası oluşturularak planlama yapar. Son seansta bireysel görüşme yapılarak bilimsel rapor gizlilik esasına dayanarak teslim edilir. 

Tüm bu süreç, her bir seans 1 saat olmak üzere, 5 seanstan oluşmaktadır. Beşinci Seans değerlendirme ve kişiye özel hazırlanmış Özgün Yetenek Sistemi® raporunun teslim edildiği seanstır. Yaşamda bir kez yaptırılacak bu rapor, kişiye yaşam boyu rehberlik eden bir kendini kullanma kılavuzudur.

Çocuklar

“Geleceğin cahili okumayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır”

-Alvin Toffler

a13

Bizi birbirimizden ayıran en önemli özellik, doğuştan gelen yetenek ve eğilimlerimizdir. Bunlara göre bakış açımızı oluşturur ve bizi biz yapan özelliklerimizi kazanırız. Yeteneklerin keşfedilmesinde   erken yaş  bu anlamda oldukça önemlidir. Özgün Yetenek Sistemi ile danışanlarımızın yetenek, potansiyel ve sınırlamalarını erken yaşlarda keşfederek  ”kendini gerçekleştirme” olanağı sağlar, gelecekteki riskleri farkeder, şimdiden önlem almasını ve eğitimini yetenekleri üzerine inşa etmesini sağlarız .

Özgün Yetenek Sistemi ile yetenek ve eğilimleri doğru tespit edilerek yönlendirilen çocukların mevcut potansiyellerinin geliştirmeleri sağlanır. Erken yaşlarda, güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılır ve uygun eğitim programlarına yöneltilir. Böylece her çocuğa,  potansiyelini doğru kullanma, yeteneklerini deneyimleme ve başarılı olma imkanı sağlanmış olur.

Yönelimi belirlenen bireyler, geleceğe sağlam adımlarla ilerler.

Bireyler

Yanlış tercih bir yıl, yanlış üniversite 4 yıl, yanlış meslek ise bir ömür götürür

a14

Yaşamında hem mutlu hem de başarılı olmak isteyenler “Ben kimim? Hangi yeteneklere sahibim? Yeteneklerimle ne yapabilirim” sorularına cevap arayanlar, kariyerinde mesleki rehberliğe ihtiyaç duyanlar, işinde doğru pozisyonda olup olmadığını merak edenler, yeni mezun olacaklar ve kariyerinde soru işaretleri olanlar, kendini daha iyi tanımak isteyenler, bu sistemi sizlerin kendinizi keşfetmeniz ve  “özgün”  yeteneklerinizi ortaya çıkararak yaşamda fark yaratmanız, kendinizi geliştirmeniz için  geliştirdik.

Çağımızın en büyük arayışlarından biri mutluluktur. Hayatta başarılı olmuş ancak mutluluğu yakalayamamış olan pek çok insanla karşılaşırsınız. Başarı her zaman mutluluğu getirmez ancak;

MUTLULUK her zaman BAŞARIYI getirir.

Yeteneklerinizi keşfettikten sonra ister mevcuttaki mesleğinize yeteneklerinizi adapte edebilirsiniz, isterseniz de yepyeni bir kariyer yolculuğuna başlayabilirsiniz. Başarı ve mutluluk her koşulda sizin için kaçınılmaz olacaktır.

Eğitim Kurumları

Eğitimleri yetenekleri üzerine inşa edilen bireyler yaşam boyu MUTLU ve BAŞARILI olurlar.

“Yetenek yüzeyde görünebilen, ortalıkta apaçık ortada duran bir şey değildir. Keşfedilmesi ve işlenerek yararlı hale getirilmesi gerekir.” Sir Ken Robinson

Günümüz eğitim sisteminde, öğrencilerimizin geleceklerini, girdikleri sınavlar çizmektedir. Kendini tanımayan, potansiyelini bilmeyen, performansını yönetemeyen öğrenciler, okul yaşamlarında bir takım psikolojik ve davranışsal olumsuzluklar yaşamaktadırlar. Özgün Yetenek Sistemi, bu anlamda eğitim ve öğretim kurumlarında oldukça aktif olarak kullanılmakta ve verimli çalışmalar sağlamaktadır. Türkiye’de ilk olan bu sistemle, öğrencilerin yetenekleri tüm boyutları ile ortaya konulur. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılır ve uygun eğitim programlarına yöneltilerek eğitimi yeteneklerin üzerine inşa edilir. Böylece her öğrenci, potansiyelini doğru kullanabilir, performansını yönetebilir ve akademik başarıyı, mutlu ve özgüvenli bir şekilde yaratabilir.

Özgün Yetenek Sisteminde, çocuk hakkında 9 boyutta raporlama yapılır . Tüm okula uygulanan raporlamalar eşliğinde yetenek uzmanımız, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenlerine gerekli bilgileri verir.

Her çocuk yeteneklidir.

Özgün Yetenek Sistemi sayesinde öğretmen, sınıfında bulunan öğrencilerinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel gelişimlerine ait seviyelerini, öğrenme biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve ihtiyaçlarını bilimsel rapor çerçevesinde doğru bilgiler edinerek, çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun, ihtiyaca cevap veren araç gereçlerle zenginleştirilmiş öğrenme ortamları hazırlarlar.

Kurumsal

Geleceğin petrolü, yetenekli çalışanlar olacaktır.

a16 kopya 2

Rekabetin kıyasıya yaşandığı bu dönemde, “yetenek”  iş dünyasında oyunun kuralarını yeniden belirleyen en önemli faktör olmuştur. Kurum içinde yetenekleri belirlerken, geleneksel insan kaynakları ölçüm ve uygulamalarının, ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi  “Özgün Yetenek Sistemi” ni bu alanda oldukça aktif ve işlevsel kılmıştır.

Köşe taşı köşede, temel taşı temelde gerek.

Günümüzde işletmeler için en önemli rekabet avantajı ihtiyaç duyulan yetenekli insanlara sahip olmaktır. Öyle ki bir işletmenin yaşaması ya da yok olması dahi, doğru yetenekteki kişilerin doğru işlerde çalışmasına bağlıdır.

Özgün Yetenek Sisteminde, doğru insanın, doğru işte çalışması esas alınarak, kendini gerçekleştiren, performansını ve yeteneğini yönetebilen “mutlu personel”  alanındaki büyük boşluğu kapatmayı hedefler. Bu sayede çalışılan kurumlarda, şirket ve personel verimi zirveye tırmanırken, şirket karı maksimuma çıkar ve kurumun yetenekli personel sermayesi zenginleşir ve iş arenasında diğer kurumlarla rekabet gücü artar.

Kurumlarda bu sistem, eğitim, seminer, atölye ve danışmanlık hizmetleri olarak uygulanır.